Home

De Nieuwpoortse Duikclub is een NELOS duikschool.


NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport) op zijn beurt is als Stichtend lid aangesloten bij CMAS (Confédération Mondial des Activités Subaquatique). Allen zijn organisaties zonder winstoogmerk.


NDC is ook aangesloten bij WEVOS en zetelt in de Nieuwpoortse Sportraad.


Sportduiken is:

 • een fascinerende sport,
 • een uitdaging voor mensen met verantwoordelijkheidszin,
 • op ontdekking gaan langs onbetreden paden,
 • een must voor al wie van de ongerepte natuur houdt,
 • gewichtloos bewegen in een wereld die eens de onze was,
 • een therapie voor de jachtige hedendaagse mens,
 • een paradijs voor de fotograaf.

LEREN DUIKEN


Opleiding 1* duiker

 

Van oktober tot begin april kan er gestart worden met een opleiding 1* duiker.


De lessen worden gegeven door Assistent Instructeurs en Kandidaten 1* Instructeur onder supervisie van ervaren instructeurs.


Toelatingsvoorwaarden:

 • Medische keuring voor duiken voorleggen
 • 50 meter kunnen zwemmen


De zwembadlessen gaan door op donderdag van 20 tot 21 uur in:
Het stedelijk zwembad
Leopold II park
Stationslaan te Nieuwpoort


De theorielessen gaan door volgens afspraak in:
Clublokaal NDC
"Kaartershuis"
Leopold II laan z/n
8620 Nieuwpoort


Ieder kandidaat lid heeft recht op 3 gratis lessen.


Stuur een mail naar info@nieuwpoortseduikclub.be en kom op donderdag tegen 19:45 naar de ingang van het zwembad en ontdek een nieuwe wereld.

LID WORDEN


Wil je lid worden? Wil je leren duiken?

Heb je al een brevet maar wil je aansluiten bij een club?


Kom de sfeer eens proeven, kom vrijblijvend naar drie zwembad trainingen stuur een mailtje naar info@nieuwpoortseduikclub.be en kom op donderdag om 19:45 naar de ingang van het zwembad.ALGEMENE TOETREDINGSVOORWAARDEN:

 • Aanvaard worden door de Raad van Bestuur
 • Kunnen zwemmen
 • De leeftijd van 14 jaar bereiken in het jaar dat men inschrijft
 • Indien je nog geen 16 jaar bent, moet bij iedere duik en/of training een ouder of voogd aanwezig te zijn.
 • Alle aspirant-leden kunnen drie gratis lessen volgen die als proefles bestempeld worden
 • voor de betreding moet de info fiche worden ingevuld.
 • Na drie proeflessen kan je definitief aansluiten.
 • Men wordt als toegetreden lid aanvaard na het betalen van het lidgeld
 • Medisch in orde worden bevonden voor het beoefenen van de duiksport. Een medische fiche (te verkrijgen op het secretariaat) dient door een erkende geneesheer ingevuld en  afgestempeld te worden en aan het clubsecretariaat afgegeven worden. Het medische strookje moet voor de aanvang van de vierde zwembadtraining op het secretariaat aanwezig zijn. Als lid kan men:     

 • De wekelijkse trainingen bijwonen in het zwembad of deelnemen aan de clubduiken
 • Cursussen en opleidingen gegeven volgen in eigen club, WEVOS, NELOS,....
 • Duikflessen, ontspanners en jackets huren aan democratische prijzen (*)
 • Het Nelos tijdschrift Hippocampus ontvangen.
 • Na de zwembadtrainingen napraten bij een drankje in ons lokaal.
 • Duiken in de DRIE VIJVERS, de bijdrage is door de club betaald.
 • Deelnemen aan alle clubactiviteiten.
 • Deelnemen aan de diverse duikreizen georganiseerd door leden van de club.


(*) Duikflessen, ontspanners en jackets worden gratis het eerste jaar aan beginnende leden ter beschikking gesteld voor zover er voldoende materiaal ter beschikking kan gesteld wordenddeen.Lidgeld:

CLUBWERKING

TRAININGEN


Zwembadpraktijk

De zwembadtraining gaat door op donderdagavond van 20u00  tot 21u00 (*) in het stedelijk zwembad van Nieuwpoort.

Na de natte training is er mogelijkheid tot een droge training in ons lokaal "kaartershuisje" aan de andere kant van het park.

De zwembad trainingen worden stop gezet van begin juni tot eind september.


(*) Na beslissing van bestuur in overleg van de duikschool kan een extra uur ingelast worden (van 21u00 tot 22u00)

 

Theorie

Theorielessen gaan in principe door in het clublokaal "kaartershuisje" op  donderdag avond.
De lesuren worden opgemaakt in samenspraak met de verantwoordelijke lesgever.


Doopduiken

De eerste doopduiken gaan door in "De Drie Vijvers" te Adinkerke. De toegangsbijdrage wordt betaald door de club. De duikers aan "De Drie Vijvers" dienen zich te houden aan het reglement. Het reglement is te vinden op de site van de vergunningshouder www.guyserville.be


Buitenwaterduiken

Van juni tot eind september duiken we elke donderdagavond in "De Drie Vijvers". 

Tijdens de warmere maanden gaan we ook naar andere duikplaatsen:

 • De Steengroeve "Barges" te Doornik
 • Grevelingenmeer, Oosterschelde
 • Carrière de RochefontaineCLUBLOKAAL

De duikclub « NDC » beschikt over een clublokaal (enkel toegankelijk voor leden en kandidaat-leden en hun genodigden).

Een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de duikwereld of om duikafspraken te maken.


Het clublokaal is open elke donderdagavond na de zwembadtraining, dus vanaf 21u15 tot 24u00.